Fiscale aangiften

In veel gevallen lijkt de fiscus een noodzakelijk kwaad waar iedereen mee te maken heeft. Admon is echter op de hoogte van de diverse belastingwetten en –regels zodat wij kunnen proberen om de uiteindelijke resultaten toch leuker voor u kunnen maken, Admon maakt het in elk geval altijd makkelijker voor u. Met welke fiscale aangiften u te maken krijgt, is afhankelijk wat voor soort bedrijf u heeft maar ook of er sprake is van personeel.

Omzetbelasting

De omzetbelasting of ook wel BTW genoemd, krijgt u bij iedere bedrijfsvorm eigenlijk wel mee te maken. Zodra u het bedrijf inschrijft in de Kamer van Koophandel, krijgt u automatisch een omzetbelastingnummer toegekend van de Belastingdienst. De meeste reguliere termijn om aangifte te doen, is per kwartaal. In de praktijk komt echter ook aangifte per maand voor. Bij de aangifte omzetbelasting wordt uitsluitend gekeken naar de bedragen van de omzetbelasting. Er wordt een berekening gemaakt hoeveel omzet uw bedrijf heeft gemaakt en vervolgens berekend hoeveel omzetbelasting u daarover moet afdragen. Aan de andere kant mag u alle, door u betaalde, omzetbelasting hierop in mindering brengen. Bij een kleinere onderneming kan het saldo van deze bedragen lager uitkomen dan een bepaald bedrag per jaar. Dan valt uw onderneming wellicht onder de kleine ondernemersregeling wat inhoudt dat u wellicht helemaal geen omzetbelasting hoeft af te dragen. De aangifte omzetbelasting is het verschil tussen de omzetbelasting die u heeft ontvangen (op uw omzet) en de omzetbelasting die u heeft betaald (bijvoorbeeld door uw inkopen). Dit houdt in dat dit verschil per saldo ook negatief kan worden, in het geval dat u meer heeft betaald dan ontvangen. De Belastingdienst zal dit tegoed fysiek overmaken op uw bankrekening. Uiteraard moet dan wel eerst de aangifte zijn ingediend. De omzetbelasting is een aangiftebelasting (u berekent zelf het verschuldigde bedrag en maakt dat over), daardoor zijn er uiterste inlevertermijnen vastgesteld waarbinnen de aangifte moet zijn ingediend en het verschuldigde bedrag moet zijn betaald. Hiervoor kan op geen enkele manier uitstel voor worden aangevraagd, deze termijnen zijn vastgelegd in de wet en kan niet op afgeweken worden. Te laat betalen of te laat aangifte doen, kan verzuimboetes opleveren. De aangifte wordt over het algemeen altijd gedaan in de maand volgend op het afloop van de aangiftetijdvak. Bijvoorbeeld de aangifte over januari wordt gedaan en betaald in februari, de aangifte over het tijdvak 1e kwartaal wordt gedaan in april van hetzelfde jaar.

Loonheffing

Met de aangifte loonheffing heeft u alleen te maken indien u werknemers in dienst heeft. Als eigenaar van een eenmanszaak of vennoot in een vennootschap onder firma, word u niet aangemerkt als werknemer. Het behaalde resultaat van de onderneming is dan namelijk uw verdiensten en wordt via de aangifte inkomstenbelasting aangegeven. De aangifte loonheffing wordt afhankelijk van uw betaalperiode per maand of per 4 weken aangegeven. De loonheffing is een aangiftebelasting is (u berekent zelf het verschuldigde bedrag en maakt dat over), daardoor zijn er uiterste inlevertermijnen vastgesteld waarbinnen de aangifte moet zijn ingediend en het verschuldigde bedrag moet zijn betaald. Hiervoor kan op geen enkele manier uitstel voor worden aangevraagd, deze termijnen zijn vastgelegd in de wet en kan niet op afgeweken worden. Te laat betalen of te laat aangifte doen, kan verzuimboetes opleveren. De aangifte wordt over het algemeen altijd gedaan in de maand volgend op het afloop van de aangiftetijdvak. Bijvoorbeeld de aangifte over januari wordt gedaan en betaald in februari van dat jaar.

Inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting wordt eenmaal per jaar gedaan. Indien u ondernemer bent, dient u de gegevens van de jaarrekening over te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Bij het bepalen van het resultaat worden de netto bedragen gesaldeerd (dus exclusief de omzetbelasting, die bedragen zijn namelijk al in de aangifte omzetbelasting berekend). Over het behaalde resultaat dient u alsnog belasting te betalen. Als ondernemer heeft u wel bepaalde voordelen, zoals de ondernemersaftrek (eventueel verhoogd met startersaftrek), kleine investeringsaftrek wat uw uiteindelijke bedrag aan belasting kan verminderen. De inkomstenbelasting is een aanslagbelasting (u levert de aangifte in en de Belastingdienst stuurt u vervolgens een aanslag), daardoor is er wel een uiterste inlevertermijn vastgesteld voor het inleveren van de aangifte maar het betaalmoment wordt bepaald door de aanslag zelf. Hierdoor is het voor deze aangifte wel mogelijk om uitstel te vragen voor het inleveren. Admon maakt gebruik van de belasting consulenten (Becon) regeling en mag daardoor de inlevertermijn met maximaal 13 maanden extra verlengen.

Vennootschapsbelasting

Een Besloten Vennootschap is geen natuurlijk persoon maar een rechtspersoon, wat inhoudt dat Vennootschap zelf belastingplichtig is. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma, is het bedrijf niet belastingplichtig maar de ondernemer(s) via de inkomstenbelasting. Bij een Vennootschap is het bedrijf zelf de belastingplichtige. Dit heeft als gevolg dat u als ondernemer namens de Vennootschap aangifte moet doen voor de behaalde resultaten. De netto behaalde resultaat van de vennootschap zal worden belast middels een aangifte vennootschapsbelasting. De gegevens die voortvloeien uit de jaarrekening worden gebruikt voor deze aangifte. Als eigenaar van een Besloten Vennootschap heeft u privé daardoor alleen een aangifte inkomstenbelasting. De resultaten van het bedrijf worden niet bij u belast aangezien die haar eigen aangifte heeft. Mocht u echter een aanmerkelijk belang hebben in de Vennootschap (dat wil zeggen meer dan 5% van het aandelenkapitaal) dan bent u wel verplicht om uzelf een salaris te betalen. U kunt dan als directeur/grootaandeelhouder te maken krijgen met het voeren van een salarisadministratie. De vennootschapsbelasting is een aanslagbelasting (u levert de aangifte in en de Belastingdienst stuurt u vervolgens een aanslag), daardoor is er wel een uiterste inlevertermijn vastgesteld voor het inleveren van de aangifte maar het betaalmoment wordt bepaald door de aanslag zelf. Hierdoor is het voor deze aangifte wel mogelijk om uitstel te vragen voor het inleveren. Admon maakt gebruik van de belasting consulenten (Becon) regeling en mag daardoor de inlevertermijn met maximaal 13 maanden extra verlengen.

Aangezien Admon als kantoor in het bezit is van een PKI-overheid servicecertificaat, worden de aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing via Digipoort aangeleverd bij de Belastingdienst. Dit houdt in dat u geen DIGID of inlogcodes hoeft door te geven, omdat dit niet noodzakelijk is voor de verzending. Door het certificaat is de identificatie van het kantoor bekend en daardoor weet de Belastingdienst ook automatisch dat Admon de aangiften voor u verzorgt.

Vragen?

Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Admon Administratie en salarisverwerking

Hartveldseweg 23

1111 BG Diemen

Tel: 020-8451411

Mail: info@admon.nl

Actueel

De storing is weer opgelost en we zijn weer bereikbaar!
Lees verder
Door een storing bij KPN, zijn wij momenteel niet bereikbaar per telefoon. Excuses voor het ongemak!
Lees verder
Nieuw BTW identificatienummer beschermt de privacy beter

In verband met de kans op fraude bij gebruik van het huidige BTW nummer (wat het BSN bevat) gaat de Belastingdienst aan deze ondernemers een nieuw nummer toekennen. Er dient wel een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen het nummer dat extern wordt gebruikt (het nieuwe identificatienummer) en het nummer dat voor de communicatie met de Belastingdienst wordt gebruikt. Voor de laatste optie blijft namelijk het oude nummer werkzaam. Dit zal waarschijnlijk toch tot diverse fouten en verwarring gaan leiden maar let dus goed bij het inrichten van de administratie!

Lees verder