Administratie

Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. Met een goede administratie kunt u daarnaast nog veel meer! Aan de hand van de administratie kunt u zien of uw onderneming zich ontwikkelt volgens de prognoses en of de marge wellicht moet worden aangepast in de prijsstelling. U kunt bijhouden of uw klanten/afnemers tijdig betalen of dat er aanpassingen moeten worden gedaan op het gebied van debiteurenbeheer. In de huidige economische tijden is dit voor de ondernemer essentiële informatie om beslissingen te nemen op bijvoorbeeld het gebied van investeringen.

Jaarrekening

Een jaarrekening is echter bij een eenmanszaak niet verplicht. Toch kan een jaarrekening een belangrijk document zijn. U bent verplicht om de gegevens die voorvloeien uit de jaarrekening door te geven aan de fiscus bij uw aangifte. De jaarrekening is dus de basis voor de aangifte inkomstenbelasting en wordt in box I aangegeven als winst uit onderneming. Daarnaast zal de bank vragen om uw jaarrekening bij een aanvraag voor een krediet of hypotheek. Bij sommige kantoren wordt het opmaken van de jaarrekening echter niet opgenomen in de offerte. Bij Admon wordt het opmaken van de jaarrekening altijd meegenomen in de offerte omdat het een belangrijk naslagwerk kan zijn voor een ondernemer. Admon stelt daarom uw jaarrekening op een professionele en leesbare manier op. De administratie geldt hierbij als basis. Bij het verwerken van de administratie worden de facturen, bankafschriften en alle overige documenten verwerkt (door u of door Admon) en vervolgens wordt deze informatie gerubriceerd in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. Bij het opmaken van de jaarrekening worden naast de documenten de cijfers aangevuld met belangrijke posten zoals afschrijvingen, privé gebruik of overlopende posten. De jaarrekening bestaat vervolgens uit een balans, winst en verliesrekening en een toelichting.

Balans

De balans is een momentopname (meestal aan het einde van een kalenderjaar) en het geeft een overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. De bezittingen (activa) staan op de linkerzijde van de balans. De schulden (passiva) staan op de rechterzijde van de balans. Het verschil tussen de bezittingen en schulden vormt het eigen vermogen van de onderneming of kapitaal. Een positief eigen vermogen betekent dus dat de bezittingen en vorderingen een hoger bedrag vormen dan de schulden van de onderneming. Een negatief bedrag betekent dat de schulden van de onderneming hoger zijn dan de bezittingen. In dit geval loopt de onderneming dus het risico dat zij haar verplichtingen niet meer kan voldoen. Banken zijn om deze reden ook niet gecharmeerd van een negatief eigen vermogen bij het verstrekken van een krediet en/of hypotheek. Een negatief eigen vermogen wordt namelijk in de praktijk vrijwel altijd veroorzaakt door een lage winst met een relatief hoog opname van de privé gelden door de ondernemer.

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening heet ook wel resultatenrekening of exploitatierekening. Het geeft een overzicht van alle opbrengsten en kosten in een bepaalde periode en bepaalt het resultaat voor belastingen. Het is echter geen overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Bij een investering kunt u een groot bedrag hebben uitgegeven (wat is afgeschreven van uw bankrekening), in de winst- en verliesrekening zal deze investering in een aantal jaren als kostenpost worden opgevoerd en daarom maar voor een deel in de kosten terechtkomen in het jaar van aanschaf en loopt u de gedane investering de komende jaren langzaam weer in. Hierdoor zal het resultaat voor belasting een ander beeld geven dan uw bankrekening.

Ook opnamen die u doet ten behoeve van uw privé uitgaven, hebben wel een directe invloed op de hoogte van uw bankrekening maar zal niet worden opgenomen in het resultaat voor belasting. Bij een hoop ondernemers bestaat het misverstand dat zij belasting moeten betalen over de opgenomen privé opnamen (salaris) en zo belastingheffing kunnen vermijden door geld in de onderneming te laten staan. Aangezien de belasting wordt geheven over de nettowinst zal de opnamen van de ondernemer ten behoeve van privé geen enkele invloed uitoefenen op de uiteindelijke belastingaanslag.Aan de andere kant is wel te stellen dat het positieve opgebouwde kapitaal binnen de onderneming in heel veel gevallen volledig reeds eerder belast inkomen is en daardoor altijd is op te nemen zonder dat de fiscus hier bij komt kijken.

Besloten vennootschappen

Als bestuurder van een Besloten Vennootschap bent u wel verplicht een jaarrekening op te laten maken, alsmede een verslag bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Welke gegevens dit verslag moet bevatten is afhankelijk van een aantal voorwaarden waar uw Vennootschap aan voldoet en onder welke term de Vennootschap in de wet wordt geplaatst. De meeste Vennootschappen die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf vallen volgens het Burgerlijk Wetboek onder de kleine Vennootschappen. Deze Vennootschappen hebben geen controleplicht en hebben daardoor ook geen accountantsverklaring nodig. In het verslag naar de Kamer van Koophandel kunnen zij (op dit moment nog) volstaan met een verkorte balans en een korte toelichting.

Vragen?

Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Admon Administratie en salarisverwerking

Hartveldseweg 23

1111 BG Diemen

Tel: 020-8451411

Mail: info@admon.nl

Actueel

De storing is weer opgelost en we zijn weer bereikbaar!
Lees verder
Door een storing bij KPN, zijn wij momenteel niet bereikbaar per telefoon. Excuses voor het ongemak!
Lees verder
Nieuw BTW identificatienummer beschermt de privacy beter

In verband met de kans op fraude bij gebruik van het huidige BTW nummer (wat het BSN bevat) gaat de Belastingdienst aan deze ondernemers een nieuw nummer toekennen. Er dient wel een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen het nummer dat extern wordt gebruikt (het nieuwe identificatienummer) en het nummer dat voor de communicatie met de Belastingdienst wordt gebruikt. Voor de laatste optie blijft namelijk het oude nummer werkzaam. Dit zal waarschijnlijk toch tot diverse fouten en verwarring gaan leiden maar let dus goed bij het inrichten van de administratie!

Lees verder